Terminy i inne informacje

Zakończenie budowy: budynki od 1 do 32 – 31.12.2016; budynki od 33 do 65 ? 31.12.2017
Udostępnienie lokali do prowadzenia prac wykończeniowych: po zakończeniu budowy
Uzyskanie zgody na użytkowanie i wydania lokali: budynki od 1 do 32 – 31.04.2017; budynki od 33 do 65 ? 31.04.2018
Przeniesienie prawa własności: budynki od 1 do 32 – 30.06.2017; budynki od 33 do 65 ? 30.06.2018
Płatności za lokale: w ratach wynikających z harmonogramu prac budowlanych (wymagalne po zakończeniu poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego).

Facebook